Ống co nhiệt phi 100 hạ thế chống xé rách tốt

Ống co nhiệt phi 100 hạ thế hay gen co nhiệt phi 100 (heat shrinkable tube) là loại ống chuyện dùng bọc thanh cái, bọc busbar biến áp, cáp điện, ống dẫn…

error: Content is protected !!