Ống co nhiệt phi 90 hạ thế các màu giá rẻ

Ống co nhiệt phi 90 hạ thế hay gen co nhiệt phi 90 (heat shrinkable tube) là loại ống chuyện dùng bọc thanh cái, bọc busbar biến áp, cáp điện, ống dẫn…

error: Content is protected !!