Ống co nhiệt phi 120 hạ thế bọc thiết bị giá tốt

Ống co nhiệt phi 120 hạ thế hay gen co nhiệt phi 120 (heat shrinkable tube) là loại ống chuyện dùng bọc thanh cái, bọc busbar biến áp, cáp điện, ống dẫn…

error: Content is protected !!