Ống co nhiệt phi 150 hạ thế bọc ống, busbar biến áp

Ống co nhiệt phi 150 hạ thế hay gen co nhiệt phi 150 (heat shrinkable tube) là loại ống chuyện dùng bọc thanh cái, bọc busbar biến áp, cáp điện, ống dẫn…

error: Content is protected !!