Ống gen co nhiệt phi 1 2 3 4 5

Ống gen co nhiệt 1 2 3 4 5 hay gen co nhiệt kích thước phi 1, phi 2, phi 3, phi 4, phi 5 thường được sử dụng để bọc các mối hở dây dẫn hoặc dùng để bảo vệ vỏ bọc cho dây dẫn điện hoặc thiết bị cần bọc tránh ảnh hưởng của môi trường.

error: Content is protected !!