Ống co nhiệt phi 80 hạ thế các màu xanh đỏ vàng đen

Ống co nhiệt phi 80 hạ thế hay gen co nhiệt phi 80 (heat shrinkable tube) là loại ống chuyện dùng bọc thanh cái, bọc busbar biến áp, cáp điện, ống dẫn…

error: Content is protected !!