Ống co nhiệt phi 70 hạ thế bọc thanh cái

Ống co nhiệt phi 70 hạ thế hay gen co nhiệt phi 70 (heat shrinkable tube) là loại ống chuyện dùng bọc thanh cái, bọc busbar biến áp, cáp điện, ống dẫn…

error: Content is protected !!